جمعه 29 شهریور 1398 08:17
شهرام مجیدی
نام و نام خانوادگی : شهرام مجیدی
سمت : مدیرعامل
بیوگرافی : متولد 1351/2/1
سوابق تحصیلی : لیسانس مهندسی عمران