چهارشنبه 01 خرداد 1398 13:45
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 6 خرداد 1397
  1. برگزاری جلسه کمیته تملک اراضی واقع در مسیرمترو
اخبار مر بوط به روز شنبه 12 خرداد 1397
  1. بازدید مهندس روانفر عضو هیات مدیره شرکت عمران مادر تخصصی از پروژه های در حال احداث شهر مجلسی
  2. برنامه ریزی در خصوص تعویض کارت ملی پرسنل شرکت عمران شهر جدید مجلسی
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 13 خرداد 1397
  1. اجرای عملیات خاکی و محوطه سازی پارک محله دانش
اخبار مر بوط به روز جمعه 18 خرداد 1397
  1. گرامی داشت روز قدس و حمایت از مردم مظلوم فلسطین همراه با راهپیمایی در شهر جدید مجلسی
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 20 خرداد 1397
  1. برگزاری جلسه بازگشایی اسناد مناقصه عمومی
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 27 خرداد 1397
  1. برگزاری نماز پرشکوه عید سعید فطر در شهر جدید مجلسی
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 28 خرداد 1397
  1. جشنواره فیلم کوتاه و عکس شهروندان شهرهای جدید
  2. آغاز عملیات بتن ریزی کف آبنمای ورودی سایت گردشگری و جهانگردی شهر جدید مجلسی
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 29 خرداد 1397
  1. آغاز عملیات آسفالت محوطه هنرستان محله هنر شهر جدید مجلسی