چهارشنبه 01 خرداد 1398 13:38
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 4 دی 1396
  1. ارسال یک عدد کانکس به مناطق زلزله زده غرب کشور اهدائی شرکت عمران شهر جدید مجلسی
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 5 دی 1396
  1. برگزاری جلسه هماهنگی پروژه 2000 واحدی غدیر مسکن مهر شهر مجلسی با شرکت ایمن سازان عرش
اخبار مر بوط به روز شنبه 9 دی 1396
  1. پیام مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید مجلسی به مناسبت نهم دیماه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 12 دی 1396
  1. پیشرفت فیزیکی پارک موسیقی شهر جدید مجلسی
اخبار مر بوط به روز شنبه 16 دی 1396
  1. جلسه اختصاص 200 هکتار زمین از اراضی شهر مجلسی جهت احداث نیروگاه خورشیدی
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 17 دی 1396
  1. کسب رتبه برتر بانک مسکن شهر جدید مجلسی در بین بانکهای مسکن استان اصفهان
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 18 دی 1396
  1. پیشرفت فیزیکی پارک کارتینگ شهر جدید مجلسی
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 24 دی 1396
  1. تسلیت به ایران اسلامی
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 25 دی 1396
  1. مدیر جدید اداره حراست شرکت عمران شهر جدید مجلسی معرفی گردید.