چهارشنبه 01 خرداد 1398 14:11
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 2 مهر 1396
  1. روند پیشرفت پروژه های سرمایه گذاری در شهر جدید مجلسی
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 3 مهر 1396
  1. بازدید مدیرعامل و پرسنل شرکت عمران شهر جدید مجلسی از پروژه های در حال احداث
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 10 مهر 1396
  1. حضور مدیر عامل و پرسنل شرکت عمران شهر جدید مجلسی در مراسمات مذهبی دهه اول محرم به روایت تصویر
اخبار مر بوط به روز پنجشنبه 20 مهر 1396
  1. آئین افتتاح و بهره برداری از پروژه های عمرانی شهر جدید مجلسی با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی جناب آقای دکتر طاهرخانی
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 23 مهر 1396
  1. تقدیر و تشکر از دلاور مردان نیروی انتظامی شهرستان مبارکه توسط مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید مجلسی
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 24 مهر 1396
  1. در حاشیه افتتاح پروژه های شهر جدید مجلسی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی شرکت عمران شهرهای جدید مطرح کردند:
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 25 مهر 1396
  1. سفر آقای دکتر طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید به شهر جدید مجلسی (به روایط تصویر)
  2. آماده سازی و آسفالت محور بین فاز 3 و 4 محله سپهر شهر جدید مجلسی (به روایط تصویر)