چهارشنبه 01 خرداد 1398 13:47
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 2 اسفند 1395
  1. احداث اسکلت سالن همایش در شهر جدید مجلسی
  2. تکمیل سفت کاری و اجرای عملیات نازک کاری مدرسه محله کوشش شهر جدید مجلسی
اخبار مر بوط به روز چهارشنبه 4 اسفند 1395
  1. اجرای عملیات آماده سازی پارک کارتینگ شهر جدید مجلسی
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 9 اسفند 1395
  1. اجرای عملیات آماده سازی سایت گردشگری ، جهانگردی شهرجدید مجلسی
اخبار مر بوط به روز چهارشنبه 11 اسفند 1395
  1. شروع عملیات اجرایی پوسته زیرین گنبد مسجد محله هنر شهر جدید مجلسی
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 15 اسفند 1395
  1. مراسم کاشت درخت در پارک محله سپهر شهر جدید مجلسی توسط مسئولین شهر به مناسبت روز درختکاری
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 22 اسفند 1395
  1. درمورخ 95/12/22 طی حکمی آقای علی جمشیدی به سمت سرپرست اداره حراست شرکت عمران شهر جدید مجلسی منصوب گردید
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 29 اسفند 1395
  1. اجرای گنبد مسجد محله هنر شهر جدید مجلسی
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 30 اسفند 1395
  1. پیام تبریک مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید مجلسی به مناسبت آغاز سال نو