دوشنبه 27 اسفند 1397 ساعت 21:09

برگزاری جلسه بازگشایی اسناد مناقصه عمومی

برگزاری جلسه اسناد مناقصه عمومی اجرای عملیات خاکی پیاده رو سازی محدوده واحدهای مسکونی فاز 3 و 4 فولاد و محور میانی محله سپهرشهر جدید مجلسی در مورخ 97/3/20 در شرکت عمران  تشکیل شد.
به گزارش واحد روابط عمومی شرکت
مبلغ برآورد 7/723/000/000 ریال و مدت قرار نه ماه می باشد
که از بین شرکتهای موجود و شرکت کننده در مناقصه ،شرکت سامان گستر فلات با مبلغ پیشنهادی 7/144/050/624ریال برنده این مناقصه اعلام گردید


   1397/3/20 12:49