چهارشنبه 01 خرداد 1398 13:08

آغاز عملیات آسفالت معابر آرامستان شهر مجلسی

معابر آرامستان شهر جدید مجلسی آسفالت گردید.

 ◾️با عنایت به درخواست های ارائه شده از سوی شهروندان محترم مبنی بر آسفالت معابر آرامستان شهر به منظور سهولت در تردد ، آسفالت معابر آرامستان در دستور کار شرکت قرار گرفت .گفتنی است سطح آسفالت این پروژه ۳۳۰۰متر مربع بوده و با اعتباری بالغ بر ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا پایان بهمن ماه به اتمام می رسد.
 
                                                                                                                                                        روابط عمومی شرکت عمران مجلسی 

   1396/11/16 11:39