دوشنبه 27 اسفند 1397 ساعت 21:19

بازدید کارشناسان شرکت آب و فاضلاب از پکیج تصفیه خانه فاضلاب شهر جدید مجلسی

بازدید کارشناسان شرکت آب و فاضلاب از پکیج تصفیه خانه فاضلاب شهر جدید مجلسی
▪️کارشناسان شرکت آب و فاضلاب شهرستان مبارکه جهت انجام مراحل تست نهایی از پکیج تصفیه خانه فاضلاب شهر مجلسی بازدید نمودند ، به نقل از واحد روابط عمومی شرکت عمران  تصفیه خانه مذکور یکی از بزرگترین پکیج تصفیه خانه فاضلاب شهری در کشور می باشد .این پکیج با ظرفیت ۱۷۰۰متر مکعب در شبانه روز توانایی تحت پوشش قرار دادن ۹۰۰۰ نفر را دارد . همچنین از ویژگیهای منحصر به فرد این سیستم استفاده از فناوریهای نوین فاضلاب می باشد .

 

   1396/11/10 10:06