دوشنبه 27 اسفند 1397 ساعت 21:06

محوطه سازی یکی دیگر از پروژه های مسکونی شهر جدید مجلسی

محوطه سازی یکی دیگر از پروژه های مسکونی
با عنایت به اتمام تقریبی پروژه تعاونی مسکن ظهیر مبارکه و به منظور جذب جمعیت در این پروژه ،  محوطه سازی ، آسفالت وفضای سبز تعاونی مذکور در دستور کار شرکت قرار گرفت .گفتنی است محوطه سازی این پروژه با مساحت ۳۵۰۰متر مربع وبا ۸۰۰ میلیون ریال تا اسفند ماه سال جاری به اتمام می رسد.
روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید مجلسی
 

   1396/11/10 07:48