دوشنبه 27 اسفند 1397 ساعت 20:54

اراضی شهر جدید مجلسی دومین منطقه مستعد در استان اصفهان جهت احداث نیروگاه خورشیدی

به خیرگزاری روابط عمومی شرکت عمران مجلسی
در تاريخ 96/11/5 جلسه ای با آقای دکتر مهر علیزاده استاندار اصفهان تشکیل گردید: در این جلسه که مديرعامل و عضو هيات مديره شركت عمران شهرجديدمجلسي ، باتفاق اعضاي شوراي حمل و نقل  و شهرسازي استان اصفهان حضور داشتند استاندار اصفهان دستور لازم جهت تسريع در روند صدور مجوز پهنه بندی كاربري زمين جهت احداث نيروگاه خورشيدي در شهر جدید مجلسي را صادر فرمودند و مديرعامل شركت عمران هم ضمن ابراز آمادگي اعلام كردند در صورت صدور مجوز كاربري زمين، مراسم آغاز عملیات احداث نیروگاه خورشیدی در شهر مجلسی در اسفندماه 96 برگزار
می گردد.

شايان ذكر است براساس مطالعات انجام شده توسط مركز تحقيقات برق منطقه اي اصفهان ، شهرجديدمجلسي دومين منطقه مستعد در استان جهت احداث نيروگاه خورشيدي با ظرفيت بيش از 300 مگاوات برق مي باشد كه تاكنون 3 سرمايه گذار جهت احداث نيروگاه خورشيدي در اراضي جنب پست برق 63 این شهر به شركت عمران معرفي شده اند.

   1396/11/8 10:39