دوشنبه 27 اسفند 1397 ساعت 21:33

حضور آقای عظیمی نماینده شورای حفظ حقوق بیت المال اراضی و منابع طبیعی در شرکت عمران شهر جدید مجلسی

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر مجلسی
جلسه ای در مورخ 96/11/3 با حضور آقای عظیمی نماینده  شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی

و آقای مهندس مجیدی مدیرعامل شرکت عمران شهر مجلسی و آقای ابراهیمی عضو هیات مدیره و آقای خانی مسئول واحد امور حقوقی شرکت  جهت تعامل و همفکری در پیگیری و حصول نتیجه موثر در خصوص پرونده های مهم حقوقی مربوط به شرکت عمران در دفتر مدیر عامل این شرکت تشکیل گردید.


   1396/11/3 15:37