دوشنبه 27 اسفند 1397 ساعت 21:07

روند پیشرفت تعدادی از پروژه های در حال احداث شهر جدید مجلسی

روند پیشرفت پروژه های در حال احداث توسط شرکت عمران در شهر جدید مجلسی به روایت تصویر
تجاریهای محله هنر

ساختمان کلانتری

سالن همایش


هنرستان محله هنر

پارک موسیقی

پارک کارتینگ   1396/11/2 14:36