چهارشنبه 01 خرداد 1398 13:14

مدیر جدید اداره حراست شرکت عمران شهر جدید مجلسی معرفی گردید.

آقای سید یاسر هاشمی به سمت مدیر اداره حراست شرکت عمران شهر جدید مجلسی منصوب گردید‏.
 
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر مجلسی امروز طی حکمی از طرف جناب آقای زارعی مشاور و مدیر کل اداره حراست شرکت عمران شهرهای جدید آقای سید یاسر هاشمی به سمت مدیر اداره حراست شرکت عمران مجلسی منصوب گردید. همچنین در مراسم تودیع و معارفه امروز که با حضور ریاست اداره کل حراست راه و شهرسازی استان اصفهان و اداره اطلاعات و سایر همکارانشان برگزار گردید از خدمات آقای علی جمشیدی ریاست پیشین این اداره تقدیر بعمل آمد.
   1396/10/25 13:26