سه شنبه 24 مهر 1397 ساعت 04:02

پیشرفت فیزیکی پارک کارتینگ شهر جدید مجلسی

مشخصات پارک کارتینگ
مساحت: 13861متر مربع
کارفرما: شرکت عمران
مکان: شهر مجلسی سایت مسکن مهر
پیشرفت فیزیکی :45 درصد   1396/10/18 12:41