چهارشنبه 01 خرداد 1398 13:50

جلسه اختصاص 200 هکتار زمین از اراضی شهر مجلسی جهت احداث نیروگاه خورشیدی

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران در مورخ 96/10/12 جلسه ای در محل مرکز خدمات سرمایه گذاری استان اصفهان با حضور عضو هیات مدیره ، معاون شهرسازی و مدیر کنترل پروژه امور مسکن شرکت عمران شهر مجلسی با موضوع اختصاص 200 هکتار زمین از اراضی شهر مجلسی جهت احداث نیروگاه خورشیدی برگزار گردید که پس از بحث و بررسی و اخذ تصمیمات در جلسه مورخ 96/10/14 و تصویب پهنه بندی این اراضی با کاربری تاسیسات خورشیدی امکان استفاده سرمایه گذاران از اراضی شهر مجلسی مهیا خواهد گردید.
   1396/10/16 09:09