چهارشنبه 01 خرداد 1398 14:20

استقبال اداره نوسازی و تجهیز مدارس استان اصفهان با رویکرد مدارس اجتماع محور در شهر جدید مجلسی

جلسه ای در روز سه شنبه مورخ 96/8/22 با حضور معاونت شهرسازی و فنی اجرایی نوسازی مدارس استان اصفهان در شرکت عمران شهر مجلسی برگزار گردید
موضوع جلسه:رویکرد مدارس اجتماع محور در شهر جدید مجلسی
حاضرین در جلسه : آقای مهندس مجیدی مدیر عامل ، اعضای هیات مدیره ، معاونت فنی و اجرایی و شهرسازی شرکت
   1396/8/23 14:07