دوشنبه 27 اسفند 1397 ساعت 21:32

پیگیری نهایی انعقاد تفاهم نامه احداث پارک نیروگاه خورشیدی در اراضی شهر جدید مجلسی

روز چهارشنبه مورخ 96/8/17 جلسه ای در محل شرکت عمران با حضور آقای مهندس حمیدیا مدیر توسعه تجاری و مسئول بخش ایران و آقای Treurnich  jacobus مدیر املاک شرکت بین المللی فلان انرژی آفریقای جنوبی و آقای مهندس مجیدی مدیر عامل شرکت عمران مجلسی برگزار گردید. در این جلسه پیرامون انعقادتفاهم نامه احداث پارک نیروگاه خورشیدی در اراضی شهر مجلسی بحث و گفتگو گردید.

   1396/8/17 13:20