چهارشنبه 01 خرداد 1398 13:29

تشکیل جلسه چهارجانبه جهت تعیین تکلیف وضعیت پساب پکیج فاضلاب شهر جدید مجلسی


با عنایت به خشکسالی های اخیر و ارزشمندتر شدن منابع آبی موجود در منطقه و استفاده از منابع غیر شرب در صنعت و با عنایت به افزایش ظرفیت تولید برق نیروگاه سیکل ترکیبی و افزایش نیاز به منابع آبی،
 طی جلسه ای در مورخ 96/8/13 با حضور سرپرست فرمانداری شهرستان مبارکه و مسئولین آبفا و نیروگاه گازی چهلستون و مدیر عامل و مدیران واحدهای مختلف شرکت عمران شهر مجلسی در خصوص تحویل آب و فاضلاب شهر مجلسی و همچنین اختصاص پساب فاضلاب به  نیروگاه بحث و نبادل نظر گردید و مقرر شد طی 15 روز آینده جلسه ای با محوریت فرمانداری شهرستان و با دعوت از مدیران استانی آب و فاضلاب نسبت به تحویل آب و فاضلاب شهر مجلسی تصمیم گیری لازم بعمل آید.   1396/8/14 08:31