دوشنبه 27 اسفند 1397 ساعت 20:56

سفر آقای دکتر طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید به شهر جدید مجلسی (به روایط تصویر)

آئیین افتتاح و بهره برداری از پروژه های شهر جدید مجلسی در مورخ 96/7/20 با حضور آقای دکتر طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و آقای مهندس نریمان مشاور وزیر در امور استانها و خانم مهندس سعیدی نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی (به روایط تصویر)
   1396/7/25 10:37