دوشنبه 27 اسفند 1397 ساعت 21:52

تقدیر و تشکر از دلاور مردان نیروی انتظامی شهرستان مبارکه توسط مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید مجلسی

 آقای مهندس مجیدی مدیر عامل شرکت عمران و آقای حقیقی عضوهیات مدیره با حضور در کلانتری شهر مبارکه و پاسگاه انتظامی شهر جدید مجلسی از زحمات  جناب سرهنگ نیکبخت فرمانده انتظامی شهرستان مبارکه وجناب سروان علی همت فرمانده پاسگاه انتظامی شهر مجلسی و پرسنل تلاشگرشان ،در حفظ و امنیت شهرستان تقدیر و تشکر نمودند.   1396/7/23 14:40