چهارشنبه 01 خرداد 1398 13:19

روند پیشرفت پروژه های سرمایه گذاری در شهر جدید مجلسی

پروژه سرمایه گذاری ساخت استخر سرپوشیده و 72 واحد تجاری      پیشرفت 99 درصدپروژه سرمایه گذاری ساخت 106 واحد ویلایی در محله دانش  پیشرفت فیزیکی 15 درصدپروژه سرمایه گذاری ساخت واحد آموزشی و تجاریهای سایت 4 هکتاری


   1396/7/2 10:33