200 واحد مسکن مهر در شهر جدید مجلسی افتتاح گردید.

در حاشیه بازدید جناب اقای مهندس نریمان معاون محترم مقام عالی وزارت راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید در روز یکشنبه مورخ11/07/95 ، پروژه 200 واحدی مسکونی غدیر (مجتمع مسکونی تندیس) افتتاح گردید که مشخصات پروژه به شرح ذیل می باشد:تعداد واحد افتتاح 200 واحد آپارتمانی،کل مبلغ تسهیلات:60/000/000/000 ریال و ارزش پروژه 110/000/000/000 ریال می باشد.


   1395/7/13 12:30