پنجشنبه 30 آبان 1398 03:56

گرامی داشت 13 آبان ماه روز تسخیر لانه جاسوسی

همزمان با ایران اسلامی شهر جدید مجلسی نیز سالروز ملی استکبار جهانی و روز 13 آبان را گرامی داشتند
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران:

مسئولین و دانش آموزان شهر جدید مجلسی با راهپیمایی و شعارهای کوبنده تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام در سال1358و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را گرامی داشتند.

   1398/8/13 08:35