جمعه 28 تیر 1398 04:43

گرامی داشت روز نهم دیماه روز میثاق امت با ولایت

مراسم نهم دیماه روز میثاق امت با ولایت و روز بصیرت ملت شهید پرور ایران اسلامی همراه با نماز ظهر و عصر درمسجد جامع شهرستان مبارکه برگزار گردید
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران 
در این مراسم که با حضور مسئولین شهرستان مبارکه برگزار گردید بار دیگر مردم و مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران با شعارهای کوبنده خود به دشمنان قسم خورده انقلاب ثابت کردند که ازنظام خود پاسداری خواهند کرد. در این مراسم در خصوص بصیرت مردم در فتنه 88 سخنرانی ایراد گردید.

   1397/10/10 07:42