سه شنبه 20 آذر 1397 ساعت 22:20

گرامی داشت روز معلولین جسمی حرکتی توسط مسئولین شهر جدید مجلسی

به مناسبت گرامی داشت روز معلولین جسمی حرکتی امروز اول مردادماه 97 مسئولین شهر جدید مجلسی از خانواده معلول جسمی دبدار نمودند
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران 
مسئولین شهر اعم از دفتر امام جمعه اعضای هیات مدیره شرکت عمران،شهردار و اعضای شورای اسلامی شهرمجلسی از برادران معلولی که در یک خانواده در این شهر ساکن هستند دیدار کردند و از نزدیک  مشکلات زندگی ایشان را جویا شدند 


   1397/5/1 12:29