شنبه 29 دی 1397 ساعت 16:17

کوهگشت کارمندان شرکت عمران شهر جدید مجلسی به مناسبت گرامیداشت هفته دولت

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت برنامه کوهگشت توسط کارمندان شرکت عمران شهر جدید مجلسی در روز چهارشنبه مورخ 96/6/8 به مدت یک ساعت قبل از شروع وقت اداری  در اطراف کوه کلک که در مجاورت شهر مجلسی واقع شده است انجام پذیرفت.

   1396/6/8 10:42