جمعه 06 اردیبهشت 1398 10:15

پیشرفت فیزیکی پروژه های در حال انجام توسط شرکت عمران در شهر جدید مجلسی

روند پیشرفت فیزیکی پروژه های در حال انجام در دولت تدبیر و امید توسط شرکت عمران شهر جدید مجلسی(به روایط تصویر)


کاشی کاری سر درب مسجد جامع شهراجرای ستونهای سالن همایششروع به کار احداث ساختمان کلانتری

   1396/6/6 14:02