جمعه 06 اردیبهشت 1398 10:20

پیشرفت فیزیکی پارک کارتینگ شهر جدید مجلسی

مشخصات پارک کارتینگ
مساحت: 13861متر مربع
کارفرما: شرکت عمران
مکان: شهر مجلسی سایت مسکن مهر
پیشرفت فیزیکی :45 درصد   1396/10/18 12:41