جمعه 06 اردیبهشت 1398 10:58

پیشرفت فیزیکی پارک موسیقی شهر جدید مجلسی

پارک موسیقی در سایت مسکن مهر شهر مجلسی در حال احداث می باشد .
مساحت: 15727 متر مربع
مساحت پیش بینی شده فضای سبز: 4000 متر مربع 
پیشرفت فیزیکی: 80 درصد
   1396/10/12 14:06