شنبه 29 دی 1397 ساعت 15:31

پیشرفت فیزیکی بالغ بر 90درصدی استخر سرپوشیده شهر چدید مجلسی

قرارداد مشارکت  شرکت عمران شهرجدید مجلسی با شرکت کنکاش سروستان سپاهان در ساخت استخر سرپوشیده با زیر بنای مفید به متراژ 1300 متر

مربع و آماده سازی و کاشی کاری کف استخر

   1396/4/10 12:28