جمعه 06 اردیبهشت 1398 10:27

پروژه های آماده بهره برداری در شهر جدید مجلسی توسط شرکت عمران

پروژه های آماده بهره برداری توسط شرکت عمران شهر جدید مجلسی برگ زرینی دیگر در دولت تدبیر و امید تقدیم به شهروندان شهر مجلسی

استخر سرپوشیده با زیربنای 1300 متر مربع

بزرگترین پکیج تصفیه فاضلاب کشور با ظرفیت 1700 متر مکعب
احداث مدرسه 12 کلاسه محله کوشش با مساحت زیربنای1196 متر مربعواحدهای تجاری سایت مهارت با مساحت کلی 523 متر مربع و مساحت محوطه 220 مترمربع    1396/5/31 14:47