یکشنبه 26 خرداد 1398 16:11

هفته پدافندغیرعامل


شرکت عمران شهرجدیدمجلسی به مناسبت هفته پدافندغیرعامل اقدام به برگزاری مسابقه مقاله نویسی بامفهوم پدافندغیرعامل نموده است.
آثارخودراتاتاریخ نهم آبان ماه نودوهفت به دفترروابط عمومی شرکت عمران شهرجدیدمجلسی تحویل نمایید. به افرادبرگزیده جوایز ویژه اهداء خواهدشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر باشماره تلفن 03152472736 روابط عمومی شرکت عمران شهرجدیدمجلسی تماس حاصل فرمایید.
   1397/8/5 13:57