جمعه 29 شهریور 1398 07:37

نهمین نشست کتابخوان به مناسبت گرامی داشت دهه ولایت در کتابخانه عمومی شهر جدید مجلسی

حضورمدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت عمران و رئیس شورای اسلامی شهر مجلسی در نهمین نشست کتابخوان به مناسبت دهه ولایت با موضوع غدیر و سیره امام علی(ع) در کتابخانه عمومی مجلسی
به گزارش واحد روابط عمومی شرکت عمران:
در این نشست مهندس مجیدی مدیرعامل شرکت عمران ضمن تبریک به  مناسبت دهه ولایت از شرکت کنندگان در این طرح فرهنگی تشکرنمودند و بیان داشتند شرکت عمران ضمن احداث مکان های فرهنگی در شهر از برنامه هایی که باعث ارتقاء فرهنگ درسطح شهر شود حمایت خواهد نمود.


   1398/5/27 13:14