پنجشنبه 31 مرداد 1398 15:43

نقشه شهر جدید من ویژه کودکان و دانش آموزان شهر جدید مجلسی

نقشه معرفی مراکز مهم شهری برای کودکان و نوجوانان شهر جدید مجلسی منتشر شد
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران:
پیروی دستورالعمل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید در خصوص طراحی و چاپ نقشه شهر جدید من جهت شناسایی مراکز مهم شهری به کودکان و نوجوانان نقشه معرفی مراکز مهم شهری برای کودکان و نوجوانان شهر جدید مجلسی منتشر شد و در اختیار مدارس سطح شهر قرار گرفت.


   1398/5/6 15:00