پنجشنبه 31 مرداد 1398 15:36

میدان کوثر محل برگزاری اولین نمایشگاه و جشنواره بزرگ صنایع دستی شهر مجلسی در اواخر مرداد ماه میباشد

میدان کوثر محل برگزاری اولین نمایشگاه و جشنواره بزرگ صنایع دستی شهر مجلسی در اواخر مرداد ماه میباشد
به گزارش واحد روابط عمومی شرکت
با جلسات برگزار شده در این شرکت محل برگزاری جشنواره صنایع دستی  شهر مجلسی در میدان کوثرمشخص گردید این جشنواره از 21 مرداد الی 31 مرداد ماه برگزار می گردد.


   1398/5/9 15:08