مسجد حضرت فاطمه زهرا(س)در شهر مجلسی افتتاح گردید.

در حاشیه بازدید جناب آقای مهندس نریمان معاون محترم مقام عالی وزارت راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید در روز یکشنبه مورخ 11/07/95 مسجد حضرت فاطمه زهرا(س) با زیربنای 393 متر و اعتبار بالغ بر 7/000/000/000 ریال افتتاح گردید. 
 

 
 

 
 
 
   1395/7/13 13:47