جمعه 26 مهر 1398 09:54
مزایده مزایده فروش تعداد محدودی از واحدهای تجاری، قطعات زمین کارگاهی و تجاری واقع در محله های شهر جدید مجلسی (1398/6/26)
شركت عمران شهرجديد مجلسي وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظردارد تعداد محدودی از واحدهای تجاری، قطعات زمین كارگاهي و تجاری واقع در محله های شهر جدید مجلسی را از طريق برگزاری فراخوان عمومي (مزایده) ، و از طریق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (Setadiran.ir) به فروش رساند.
- تاريخ انتشار و دریافت اسناد: از تاریخ 98/6/26 لغایت 98/7/15
- مهلت ارسال پيشنهادات: حداکثر تا ساعت  14/00  مورخ  98/7/15
- تاريخ بازگشايي پاكات:  ساعت  10/00  صبح مورخ   98/7/16   
به منظور دريافت اسناد و کسب اطلاعات بیشتر به امور املاک و واگذاری شركت عمران شهر جديد مجلسي مراجعه یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های:  2284و52472228 -031 تماس حاصل فرمایید.       

جهت دریافت اسناد اینجا کلیک نمایید