پنجشنبه 30 آبان 1398 04:16

مراکز ورزشی احداث شده در شهر جدید مجلسی

شهر جدید مجلسی در مسیر توسعه

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران:
تا کنون ۱۱ مجموعه ورزشی در مجموع ۲۴۷۰۹ مترمربع در محله های شهر مجلسی توسط شرکت عمران تکمیل شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

سالن پیامبر اعظم (ص) _ محله فرهنگ (۱۰۲۲ مترمربع)
(
سالن ورزشهای باستانی) زورخانه پوریای ولی _ محله مهران ( ۳۴۱ مترمربع)
زمین ورزشی روباز _ محله فرهنگ ( ۲۵۰۰ مترمربع)
زمین ورزشی روباز _ محله گلستان (۵۰۰ مترمربع)
زمین ورزشی روباز _ محله سپهر (۱۸۰۰ مترمربع)
زمین ورزشی روباز _ محله مهران۱ (۱۲۰۰ مترمربع)
 زمین ورزشی روباز _ محله مهران۲ (۱۲۰۰مترمربع)

پیست دوچرخه سواری _ محله مهران ۲ ( ۸۰۸ مترمربع)
 پارک کارتینگ _ محله مهران ۲ (۱۳۸۶۱ مترمربع)

پیست اسکیت _ محله ماهان (۱۵۰ مترمربع)
استخر شهید حججی _ محله فرهنگ (۱۳۲۷ مترمربع


زمین ورزشی محله مهران


سالن پیامبر اعظم(ص)


سالن باستانی پوریای ولی


زمین ورزشی روباز پارک ارم


پارک محله مهران

پارک کارتینگ 
   1398/7/30 09:45