جمعه 26 مهر 1398 09:55

مراکز آموزشی احداث شده توسط شرکت عمران در شهر جدید مجلسی

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران:
تاکنون
۸ مدرسه در مجموع ۳۳۳۴۹ مترمربع در محله های شهر مجلسی توسط شرکت عمران تکمیل شده و مورد بهره برداری قرار گرفته است.
*دبستان پسرانه البرز _ محله سپهر (۷۸۱۳ مترمربع)
*دبستان پسرانه شهدای هسته ای _ محله ماهان ( ۳۲۶۵ مترمربع )
*دبیرستان دخترانه ارمغان _ محله فرهنگ (
۴۸۲۷ مترمربع)
*دبستان دخترانه عترت _ محله فرهنگ (۴۴۹۱ مترمربع)
*هنرستان استاد فرشچیان _ محله هنر (۵۲۲۵ متر مربع)
*دبستان پسرانه علامه مجلسی (زاگرس) محله کوشش (۲۳۱۲ متر مربع)
*دبیرستان دخترانه امام خامنه ای (سپیده) _ محله سپهر (۱۲۸۱ مترمربع)
*دبستان دخترانه شهدای گمنام _ محله ماهان (۴۱۳۵ مترمربع)*دبستان پسرانه البرز 

*دبستان دخترانه شهدای گمنام 

*دبستان پسرانه شهدای هسته ای 

*دبستان پسرانه علامه مجلسی 

*دبیرستان دخترانه امام خامنه ای

*دبیرستان دخترانه ارمغان
*هنرستان استاد فرشچیان 
   1398/7/10 13:30