پنجشنبه 31 مرداد 1398 16:36

مراسم کلنگ زنی طرح ملی خود کفایی بذر کشور"درشهر جدید مجلسی

مراسم کلنگ زنی طرح ملی خود کفایی بذر کشور"درشهر جدید مجلسی
به گزارش  روابط عمومی شرکت عمران:
این مراسم با حضور دکتر طهرانچی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی و مسئولان استان اصفهان و شهرستان مبارکه روز چهارشنبه
۱۶ مردادماه ساعت ۱۴در دانشگاه آزاد اسلامی این شهربرگزار می گردد.

   1398/5/16 12:34