پنجشنبه 30 آبان 1398 03:57

مراسم اهداء جوایز برگزیدگان جشنواره صنایع دستی شهر مجلسی با حضور نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی

مراسم برگزاری اهداء جوایز برگزیدگان جشنواره صنایع دستی شهر جدید مجلسی مورخ 98/8/1 با حضورنماینده مردم شهزستان مبارکه، فرماندارشهرستان و جمعی از مسئولین شهر جدید مجلسی
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران:
از برگزیدگان این جشنواره به شرح ذیل تقدیر بعمل آمد ورتبه اول تا سوم جهت شرکت در جشنواره کشوری به شرکت مادر تخصصی معرفی گردیدند.
آقای مجتبی دارویی
خانم مرضیه اسماعیلی
آقای قاسمعلی کیخایی
خانم فرحناز نادری
آقای ایمان صابرمنش
آقای حسن طبیبی
آقای باباجانی


   1398/8/4 11:37