شنبه 29 دی 1397 ساعت 16:48

قسمتی از فعالیتهای شرکت عمران در حوزه عمرانی و خدمات شهری به روایط تصویر


عملیات احداث سایت مسکن مهر(پارک کارتینگ)ایجاد سرعت کاه و سرعت گیر در معابر شهر

آسفالت و لکه گیری معابر شهری
عملیات احداث سالن همایش

پارک محله ای لکه شماره یک   1396/9/21 14:06