عملیات اجرایی ساخت مدرسه مسکن مهر محله مهران شهر جدید مجلسی

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران :
این پنجمین مدرسه ای است که در مسکن مهر این شهر با مساحت۲۰۲۴ متر مربع زمین احداث می گردد ، در محدوده مسکن مهر (مهران ۱) با اعتبار ۴۸/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال توسط شرکت عمران احداث می گردد.

لینک کوتاه نوشته
https://majlesi.ntdc.ir/?p=20532
کد خبر
20532