دوشنبه 04 تیر 1397 ساعت 04:50

عملیات اجرائی کاشی کاری سردرب مسجد جامع شهر جدید مجلسی

با عنایت به توجه ویژه شرکت عمران شهر جدید مجلسی به مسائل مذهبی و فرهنگی سطح شهر، شروع  عملیات اجرائی کاشی کاری سردرب و قسمت الماس تراش مسجد جامع شهر جدید مجلسی شامل رسمی بندی زیر سر درب به مقدار 65 متر مربع و کاشی کاری 7 رنگ به مقدار 110 متر مربع و مقرنس کاری به مقدار14 متر مربع با هزینه ای  بالغ بر 1/183/000/000 ریال در حال انجام میباشد.
 


   1395/9/16 14:07