جمعه 30 شهریور 1397 ساعت 15:57
علی اصغرقاسمی
نام و نام خانوادگی : علی اصغرقاسمی
پست الکترونیک : aliasgharghasemi45@yahoo.com
سمت : معاون فنی واجرایی
بیوگرافی : متولد1351
سوابق تحصیلی : لیسانس مهندسی تأسیسات
لیسانس مهندسی عمران
فوق لیسانس مهندسی تأسیسات