سه شنبه 20 آذر 1397 ساعت 22:48
شهرام مجیدی
نام و نام خانوادگی : شهرام مجیدی
سمت : مدیرعامل
بیوگرافی : متولد 1351/2/1
سوابق تحصیلی : لیسانس مهندسی عمران