دوشنبه 05 فروردین 1398 ساعت 23:03

ششمین مسجد شهر مجلسی در مراحل آخر ساخت

ششمین مسجد شهر مجلسی در مراحل آخر ساخت
با توجه به رویکرد مدیران محترم شهرهای جدید وبالاخص جناب آقای مهندس طاهرخانی در زمینه های فرهنگی و مذهبی وتاکید ایشان بر تقدم خدمات بر سکونت وایجاد رفاهیات جهت شهروندان شهرهای جدید ،این شرکت نسبت به امور روبنایی خصوصا اماکن مذهبی ، آموزشی و فرهنگی توجه ویژه ای دارد ‌.در همین زمینه ششمین مسجد شهر واقع در محله هنر در دست احداث می باشد .
روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید مجلسی
 


   1396/11/8 07:59