دوشنبه 05 فروردین 1398 ساعت 22:29

شروع عملیات کاشی کاری کاسه استخر شهر جدید مجلسی

مشخصات استخر سرپوشیده شهر مجلسی
پیمانکار: شرکت کنکاش سروستان
نوع پیمان: مشارکتی
برآورد هزینه:30/000/000/000ریال
مساحت استخر: 1300متر مربع
مساحت سالن اصلی: 600متر مربع
   1396/3/2 15:18