پنجشنبه 30 آبان 1398 04:18

سایت گردشگری و مجموعه باغ ویلای شهر مجلسی

سایت گردشگری و مجموعه باغ ویلای شهر مجلسی

این مجموعه در شمال غربی شهر ، مقابل پارک ارم قرار گرفته و در زمینی به مساحت ۱۴ هکتار شامل ۹۵ باغ ویلا به مساحت متوسط و تقریبی هر یک ۵۰۰ متر مربع درحال آماده سازی می باشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران:

حدود ۸۶ درصد از خدمات زیربنایی ، محوطه سازی و دیوارکشی این پروژه با قراردادی بالغ بر ۴۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال انجام شده است
   1398/8/6 13:52