شنبه 26 آبان 1397 ساعت 18:41

روند پیشرفت فیزیکی تعدادیی از پروژه های در حال احداث شهر جدید مجلسی

مرحله اجرای نمای ساختمان کلانتریاجرای اسکلت سالن همایش


احداث مسجد محله هنر


اجرای عملیات آماده سازی،محوطه سازی سایت جهانگردی


اجرای کاشیکاری سردرب مسجد جامع


اجرای محوطه سازی سایت مسکن مهر

   1397/4/12 10:25